REKLAMACJE
NA PLATFORMIE SPRZEDAŻOWEJ BIESZCZADY.SHOP

 1. Platforma zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność oraz w stanie zupełnym (chyba, że w opisie produktu zaznaczono inaczej).

 2. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie lub e-mailem (patrz: zakładka “Kontakt”).

 3. Operator Platformy ustosunkuje się do reklamacji Kupującego w ciągu 7 dni roboczych.

 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego – Operator Platformy Sprzedażowej Bieszczady.Shop wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania stanów magazynowych czy braku dostępności), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, a Operator zwróci Kupującemu całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni.

 5. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Kupującemu przez Operatora Platformy przelewem na rachunek bankowy podany przez Kupującego.

 6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie wadliwego produktu wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na adres:

 7. Fundacja Herbis et Libris
  Rynek 9
  38-532 Jaćmierz

  z dopiskiem “reklamacja”.