CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
NA PLATFORMIE SPRZEDAŻOWEJ BIESZCZADY.SHOP

  1. Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w którym zamówienie zostanie skompletowane i wysłane lub skompletowane i dostarczone do punktu odbioru zamówień.

  2. Realizacja zamówienia zostaje rozpoczęta po otrzymaniu przez Platformę zapłaty za zamówienie lub – w wypadku płatności za pobraniem, w momencie złożenia zamówienia.

  3. Czas realizacji zamówienia wynosi dwa dni robocze. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki.

  4. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na Platformie Sprzedażowej, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Kupujący może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.

  5. W zależności od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy zamówienia, czas oczekiwania na przesyłkę wynosi z reguły od dwóch do pięciu dni roboczych.